TİLEGAL Yayınlar

TİLEGAL gündemi takip ediyor. Hukuk dünyası ile ilgili son gelişmeleri ve faydalı bilgileri yayınlarımızdan takip edin.

Yayınlar ve Makaleler

3 MAYIS 2019 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 1999 TARİHLİ GEMİLERİN İHTİYADİ HACZİNEİLİŞKİN MİLLETLERARASI SÖZLEŞME HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDİR.

2019

3 Mayıs 2019 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan 1034 Karar Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme yürürlüğe girmiş olup, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sözleşmeye taraf olmuştur.

Devamını Oku

Sirküler No 2018-6

2018

Kamuoyunun bilgisinde olduğu gibi, işçi-işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için öncelikle arabulucuya başvurmak zorunlu hale gelmişti. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, ticari uyuşmazlıklar için de arabuluculuğa başvurma zorunluluğu getirilmiştir.

Devamını Oku

Sirküler No 2018-5

2018

Döviz cinsinden veya dövize endeksli düzenlenmiş olan sözleşmelerin 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 2018-32/52 sayılı Tebliğe istinaden Türk Lirasına çevrilmesinde damga vergisi uygulamasını açıklayan 22 No’lu Damga Vergisi Sirküleri 22.11.2018 tarihinde yayınlanmıştır.

Devamını Oku

Sirküler No 2018-4

2018

13.09.2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar’da (“Karar”) değişiklik yapılmıştır. Değişikliği yapan 2018- 32/51 numaralı Tebliğ’e (“Tebliğ”) göre, Türkiye’de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdettikleri menkul ve gayrimenkul alım-satım sözleşmelerinde, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde, sözleşeme bedellerini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacaklardır. 13.09.2018 tarihinden önce döviz cinsi esas alınarak akdedilen sözleşmelerin bedelleri ise 30 gün içerisinde (13.10.2018 tarihine kadar) Türk Lirası (“TL”) cinsinden yeniden belirlenmek zorundadır.

Devamını Oku

Sirküler No 2018-3

2018

13.09.2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar’da birtakım düzenlemeler yapılmıştır.

Devamını Oku

Sirküler No 2018-2

2018

Gece çalışmasına ilişkin hüküm ve koşullar genel hatları ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) 69. maddesinde düzenlenmektedir. Konuya ilişkin detaylar ise 25426 sayılı ve 07/04/2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yer almaktadır.

Devamını Oku

Sirküler No 2018-1

2018

İcra İflas Kanunu’nun (İİK) İflas Erteleme hükümleri, 28.02.2018 tarihli 7101 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. İflas ertelemede yargılama ve uygulama süresinin uzunluğu, iflas erteleme sürecindeki şirketlerin mahkeme tarafından etkin şekilde denetlenememesi ve alacaklıların sürece neredeyse hiç müdahale edememeleri, önemli sorunlar meydana getirmekteydi.

Devamını Oku

10 Soruda İş Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk Sistemi

2017

Basında da oldukça geniş yer bulan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25/10/2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunun getirdiği en önemli yenilik olan zorunlu arabuluculuk sistemi 01/01/2018 tarihinde uygulanmaya başlayacak olup, konu hakkındaki önemli sorular ve bunların cevapları bilgi notumuzda düzenlenmiştir.

Devamını Oku

İŞÇİDEN ALINAN FAZLA ÇALIŞMA ONAYININ ŞEKLİNE İLİŞKİN YAPILAN YASAL DEĞİŞİKLİK

2017

Bilindiği gibi işçilerin fazla çalışma yapabilmesi için İş Kanunu’nda bazı şartlar öngörülmektedir. Bunlardan biri, fazla çalışma için her yılın başında işçinin yazılı onayının alınması zorunluluğudur. Kanunun 41. maddesinde işçinin onayının alınması gerektiği ve fazla çalışmaların ne şekilde uygulanacağının yönetmelikle gösterileceği belirtilmiştir

Devamını Oku

6698 SAYILI KANUN'UN GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE YAPTIRIMLAR

2017

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ("Kanun") hakkında özet bilgiler içeren bilgi notumuzu yayınlamıştık. Müvekkillerimiz tarafından Kanun hakkında, özellikle şirketlerinin günlük işleyişlerine etkisine, Kanun kapsamındaki yükümlülüklere ve yaptırımlara ilişkin detaylı bilgiler talep edilmiştir. Bu talepleri karşılamak üzere, bu bilgi notumuz hazırlanmıştır.

Devamını Oku

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

2017

Teknolojinin ve dijitalleşmenin hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde, (kişinin adı- soyadı, doğum tarihi, telefon numarası gibi) kişisel bilgiler/veriler, dijital ortamda kolaylıkla erişilebilir hale gelmiştir. Bu nedenle kişisel verilerin korunması için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.

Devamını Oku

İHRACATÇILAR İÇİN HUSUSİ DAMGALI (“YEŞİL”) PASAPORT ALMA ŞARTLARI.

2017

23.03.2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazetede Bakanlar Kurulun ‘’İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararı’’ (‘’Karar’’) yayınlanmıştır. Bu Karar 15.07.1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14. maddesi kapsamında, Karar’da belirlenen tutarda ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin şartları ve esasları belirlemektedir.

Devamını Oku

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU'NDA NELER DEĞİŞTİ?

2016

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRMEDİR.

Devamını Oku

İFLAS VE İFLAS ERTELEME NEDİR? NELER DEĞİŞTİ?

2016

11 SORUDA “İFLAS VE İFLAS ERTELEME” HAKKINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.

Devamını Oku

ÇEK KANUNU'NDA NELER DEĞİŞTİ? HAPİS CEZASI VAR MI?

2016

10 SORUDA ÇEK KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.

Devamını Oku

HER SÖZLEŞME NÜSHASI İÇİN DAMGA VERGİSİ ÖDENİR Mİ?

2016

DAMGA VERGİSİ HAKKINDA KISA BİLGİ VERİLMESİ VE 1/7/1964 TARİHLİ VE 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILMASIDIR.

Devamını Oku

Mal ve Hizmet Sözleşmelerindeki Temerrüt, Vade ve Faiz Konularına İlişkin Bilgilendirme

2016

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. maddesi, mal ve hizmet sözleşmelerinde yer alan temerrüt, vade ve faiz konularına doğrudan müdahale etmektedir:

Devamını Oku

Cirosu 10 milyon TL’yi geçen firmaların, e-defter tutma ve e-fatura kullanma zorunluluğuna ilişkin bilgilendirme.

2016

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile elektronik defter tutma ve elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler tespit edilmişti. Bu kez 454 sıra numaralı Tebliğ ile bu kapsam genişletilmiştir.

Devamını Oku

Sirküler No 2014-3

2016

6458 sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”nun yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye’de yabancı uyruklu çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesinde uygulanacak sürelere ilişkin bilgilendirme.

Devamını Oku

Sirküler No 2014-1

2016

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerektiğine ilişkin bilgilendirme

Devamını Oku